Gradilište: Radovi na uređenju hale u Velikom Trgovišću, RIMAC AUTOMOBILI d.o.o.